Privacy policy

The english translation of our privacy policy is served only as a sign of good will to our visitors, the original document can be found in its entirety here https://officepoint.nu/integritetspolicy/

Who we are

Vi på Office Point AB, org. nr 559316-5227, med tillhörande dotterbolag, härefter ”OfficePoint”, värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av United Spaces sker i enlighet med tillämpning dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018, Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta OfficePoint. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

 

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Exempel på sådan information är namn, företagsnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, tävlingsbidrag, användning av våra webbplatser eller IP-adress.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering eller lagring, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

OfficePoint är personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till
vilket ändamål?

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på OfficePoint behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att bearbeta och administrera förfrågningar från dig, eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service. Detta kan exempelvis vara anmälan till våra event, tävlingsbidrag som annonseras bland annat på våra hemsidor och som du väljer att delta i eller prenumeration på vårt nyhetsbrev som du beställer.

Personuppgifter behandlas även för statistikändamål för oss att se och förstå hur användare använder vår hemsida och för att kunna utveckla och förbättra innehållet. All denna information är dock avidentifierad så vi kan inte ta fram vem du är som surfar.

Vi vill informera dig om att när du använder funktioner på våra hemsidor som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, då kan även sådan information innehålla personuppgifter.

Vi samlar följande uppgifter:
 • Namn
 • Företagsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken produkt eller tjänst som har beställts)
 • In- och utpassering i våra lokaler
 • Skrivarserver för kontroll av antal utskrifter
 • Eventanmälningar
 • Bokning/reservation

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster. Ifall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

 

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 2. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

 

Med vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. De företag vi anlitar får endast hantera dina uppgifter utifrån skriftliga instruktioner från oss.

 1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
 2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-
  lösningar).
 5. If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda partners som hjälper oss att driva vår webbplats, våra marknadsföringskampanjer eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Embedded content from other sites

Articles on this site may contain embedded content (such as videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the other website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed additional tracking from third parties and monitor your interaction with said embedded content, including tracking your interaction with this embedded content if you have an account and are logged in to the website in question.

 

Tredjepartscookies

Begreppet tredjepartscookies innebär att cookien kommer från en tredje part. Det är leverantörer som kan komma att placera cookies på din enhet för vår räkning när du besöker vår webbplats. Detta för att göra det möjligt för dem att leverera tjänster som de tillhandahåller. Vi använder tredjepartscookies för att samla in webbstatistik i analysverktyg som till exempel Google Analytics, som du kan läsa mer om här nedanför. Om du inte accepterar att tredjepartscookies används kan du i din webbläsares säkerhetsinställningar ställa in så att tredjepartscookies inte accepteras.

Google Analytics

Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Cookies används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Alla data lagras i Googles servrar. Läs mer om hur Google hanterar insamlade data. Om du inte vill att Google Analytics ska kunna samla in din data kan du installera det här insticksprogrammet.

Google remarketing

Vi använder tjänsten Google Remarketing, för att baserat på data från Google Analytics, styra remarketing-annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare.

Facebook/Instagram

Facebook pixel används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på Facebook och Instagram. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som har besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på Facebook och Instagram. Mer info om tjänsten here.

LinkedIn Insight

Linkedin Insight används för att kunna spåra och följa upp våra annonsresultat på LinkedIn. Det vill säga vilka aktiviteter som besökare därifrån genomför på vår hemsida. Tjänsten hjälper oss även att rikta annonser och budskap till människor som besökt vår hemsida när dom är inne och surfar på LinkedIn. Mer info om tjänsten here.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och gällande lagkrav, max 7 år.

If you write a comment, the comment and its metadata will be saved indefinitely. The reason for this is that we need to be able to find and approve follow-up comments automatically and not queue them for review.

For users who register on your website (if any), we also save the personal information they enter in their user profile. All users can view, edit or delete their personal data at any time (except that they can not change their username). The site administrators can also view and edit this information.

 

Dina rättigheter

 • Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter när du märker att den information vi har om dig är inkorrekt.
 • Vi på OfficePoint strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Registerutdrag: Du kan begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av en PDF- dokument med namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, email, ev kreditinformation och orderhistorik). Anledningen till varför vi har lagrat informationen och vilken källa vi använt för att hämta hem uppgifterna.

Dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

 • En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss, se information under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

If you have an account or have written any comments on this website, you can request an export file with the personal information we have about you, including all information you have given us. You can also request that we delete all personal information we have about you. This does not include any information that we have to save for administrative, legal or security purposes.

 

Comments

When visitors leave comments on the website, we collect the information displayed in the comment form as well as the visitor's IP address and the browser's user agent string to help detect spam.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

 

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images where EXIF ​​data includes data from GPS location. Visitors to the website can download and retrieve all positioning information from images on the website.

 

Vad är Cookies?

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. OfficePoint använder cookiefiler för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt vår webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
Du kan läsa mer om cookies på följande platser: pts.se eller allaboutcookies.org

If you leave a comment on our website, you can choose to save your name, e-mail address and website address in cookies. This is for your convenience so that you do not have to fill in this information again the next time you write a comment. These cookies are valid for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to check if your browser accepts them. This cookie does not contain any personal information and it disappears when you close your browser.

When you log in, we will also create several cookies to save information about your login and your choices for designing the screen layout. Login cookies are valid for two days and layout selection cookies are valid for one year. If you tick "Remember me", your cookie will remain for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie file will be saved in your browser. This cookie does not contain any personal information but only indicates the post ID of the article you just edited. It is valid for 1 day.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

 

Ändringar av integritetspolicy

OfficePoint kan komma att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor efterhand som vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav eller direktiv. Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur OfficePoint skyddar och hanterar din personliga information.

 

Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och om du anser att vi på OfficePoint inte hörsammat dina åsikter eller hanterat dem på ett felaktigt sätt kan du ta kontakt med Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Office Point AB
Sysslomansgatan 8
753 11 Uppsala
Orgnr: 559316-5227
Telefon: +46 (0) 76-007 29 00
E-post: info@officepoint.nu

en_GB